Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Замовників про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг на сайті https://fond.nppu.org/.
Використовуючи Послуги https://fond.nppu.org/, Замовник погоджується з усіма правилами та умовами Політики.
Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

1.1. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

1.2. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Замовника, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Замовника Послуг. Персональні дані, які обробляє https://fond.nppu.org/, охоплюють контактні дані, які надаються Замовником при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо); яка використовується для оплати Послуг https://fond.nppu.org/;. Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, за допомогою сайту https://fond.nppu.org/. Дані передаються Замовником добровільно з метою забезпечення можливості виконання https://fond.nppu.org/ зобов’язань за Послугами. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Замовника про нові Послуги.

1.3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація, яку отримує https://fond.nppu.org/, використовується для:

• створення облікового запису Замовник;
• надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
• зв’язку з Замовникми з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції https://fond.nppu.org/;
• оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються https://fond.nppu.org/;
• ефективного клієнтського обслуговування;
• будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

1.4. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Https://fond.nppu.org/ може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами. Поширення Https://fond.nppu.org/ персональних даних без згоди Замовник або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Захист конфіденційної інформації та інформації про Замовник Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Https://fond.nppu.org/, доступ до яких обмежується згідно з вимогами положень Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.201 р. № 2297-VІ

1.5. БЕЗПЕКА

На веб-ресурсах Https://fond.nppu.org/ вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує. Https://fond.nppu.org/ не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Https://fond.nppu.org/. Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Https://fond.nppu.org/, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.